SANGIAODICHDETMAY.VN - Lượt truy cập: 10,347
0978609779
SANGIAODICHDETMAY.VNLượt truy cập: 10,347

DỊCH VỤ GIA CÔNG

Gia công se sợi

Giá: Liên hệ

Gia công se sợi 

Gia công may mặc

Giá: Liên hệ

Gia công may mặc

Gia công dệt

Giá: Liên hệ

Gia công dệt

Gia công xén lông vải

Giá: Liên hệ

Gia công xén lông vải

Gia công nhuộm sợi : cotton , Nylon , TC, Polyester, Wools

Giá: Liên hệ

Gia công nhuộm sợi : cotton , Nylon , TC, Polyester, Wool