SANGIAODICHDETMAY.VN - Lượt truy cập: 10,343
0978609779
SANGIAODICHDETMAY.VNLượt truy cập: 10,343

BẢO MẬT

SGD TMĐT đảm bảo rằng mọi thông tin cá nhân thu thập được trên website trên cơ sở đăng nhập và khai báo thành viên của khách hàng sẽ được lưu giữ an toàn.

SGD TMĐT cam kết không chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ công ty, hay đối tượng nào khác ngoại trừ những thông tin đã được đăng công khai, hoặc giao kết trên SGD TMĐT trong quá trình đăng tin bán, hoặc mua sản phẩm. Trong một vài trường hợp đặc biệt, SGD TMĐT có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ như khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hay cho mục đích thực thi pháp luật, khi đó việc tiết lộ thông tin sẽ được chọn lọc và đảm bảo tuân thủ qui định của pháp luật.

Nếu khách hàng cho rằng bảo mật của khách hàng bị xâm phạm hay xâm nhập do tình trạng không được đảm bảo bảo mật an toàn trên hệ thống bảo mật của SGD TMĐT khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ: sangiaodichdetmay.vn để phản ánh và được giải quyết vấn đề.

1. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

SGD TMĐT chỉ thu thập Thông tin cá nhân của Khách hàng bao gồm:

 • Email;
 • Điện thoại;
 • Tên đăng nhập;
 • Mật khẩu đăng nhập;
 • Địa chỉ khách hàng (thành viên);

Để phục vụ cho các mục đích cụ thể như sau:

 • Liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên SGD TMĐT nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng;
 • Thực hiện nhận diện khách hàng là thành viên của SGD TMĐT;
 • Hoàn thiện cơ sở dữ liệu, nâng cao chất lượng dịch vụ, thông qua việc tìm hiểu thông tin đánh giá phản hồi của thành viên trên sàn giao dịch;
 • Thực hiện việc quản lý SGD TMĐT, gửi thông tin cập nhật về SGD TMĐT và các chương trình khuyến mãi mới nhất tới khách hàng và thành viên;
 • Xác nhận và kiểm tra hỗ trợ giải quyết các khiếu nại, tranh chấp có thể xảy ra trong quá trình giao dịch trên SGD TMĐT, cung cấp các giải pháp nâng cấp và thay đổi giao diện hay qui trình dịch vụ nhằm phục vụ nhu cầu Khách hàng;
 • Quản lý, phân tích, đánh giá số liệu liên quan đến dữ liệu của Khách hàng để xây dựng chính sách phục vụ Khách hàng phù hợp;
 • Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho SGD TMĐT về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

SGD TMĐT sử dụng các thông tin thành viên cung cấp để:

 • Cung cấp các dịch vụ có liên quan đến thành viên;
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và SGD TMĐT;
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo là thành viên;
 • Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt;
 • Tuyệt đối chỉ sử dụng thông tin cá nhân của thành viên nhằm mục đích xác nhận và liên hệ khi có liên quan đến giao dịch tại website;
 • Trong trường hợp theo yêu cầu của pháp luật: SGD TMĐT có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

3. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN THU THẬP

 • SGD TMĐT sẽ lưu trữ các Thông tin cá nhân do Khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của SGD TMĐT trong suốt quá trình cung cấp dịch vụ cho thành viên hoặc cho đến khi thành viên có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

4. NGƯỜI VÀ TỔ CHỨC CÓ THỂ TIẾP CẬN ĐƯỢC VỚI THÔNG TIN THU THẬP

 • Chỉ có thành viên và Quản lý SGD TMĐT có quyền tiếp cận các thông tin được thu thập như đã nêu trên;
 • SGD TMĐT cũng có thể chia sẻ thông tin cá nhân của thành viên cho các bên dưới đây. Tuy nhiên, Các thông tin cá nhân mà SGD TMĐT tiết lộ có thể bao gồm thông tin nhận diện tài khoản của khách hàng và lịch sử tài khoản người dùng, tên, địa chỉ giao dịch, địa chỉ nơi ở, số điện thoại, địa chỉ email, hoặc bất cứ điều gì khác mà được cho là có liên quan:
 • Bên thứ ba với mục đích cung cấp nội dung và các dịch vụ chung (bao gồm các dịch vụ đăng ký, giao dịch và hỗ trợ khách hàng, hoặc các dịch vụ phần mềm khác để cải tiến chất lượng và dịch vụ của SGD TMĐT);
 • Bên thứ ba cung cấp dịch vụ theo hợp đồng hỗ trợ hoạt động kinh doanh SGD TMĐT (bao gồm thu thập hóa đơn, liên kết, điều tra gian lận, và các chương trình khen thưởng, hỗ trợ khách hàng khác có liên quan);
 • Bên thứ ba khác mà thành viên có yêu cầu SGD TMĐT gửi thông tin của thành viên (hoặc bên mà thành viên đồng ý khi sử dụng một dịch vụ cụ thể khác).
 • Các cơ quan thực thi pháp luật, các cơ quan khác của Chính Phủ hoặc các bên thứ ba để đáp ứng yêu cầu thông tin liên quan đến điều tra hình sự, hoạt động bất hợp pháp bị cáo buộc hoặc bất kỳ hoạt động nào khác có thể làm cho SGD TMĐT, Khách hàng hay bất kỳ người dùng nào khác trên SGD TMĐT phải chịu trách nhiệm pháp lý.
 • Các cơ quan khác có liên quan đến điều tra gian lận, vi phạm sở hữu trí tuệ, vi phạm bản quyền, hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác, tùy theo quyết định của SGD TMĐT cho rằng cần thiết hoặc thích hợp, hoặc theo thỏa thuận bảo mật hoặc theo yêu cầu của pháp luật, cần phải cung cấp, thực hiện theo yêu cầu.
 • Các đơn vị kinh doanh, hoặc nhà đầu tư khác mà SGD TMĐT có kế hoạch hợp tác đầu tư, sáp nhập, hoặc được nhà đầu tư đó mua lại. Trong tất cả những trường hợp như vậy, SGD TMĐT sẽ yêu cầu các đơn vị này thực thi chính sách bảo mật thông tin này đối với thông tin cá nhân của các Khánh hàng.

5. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN:

Công ty TNHH TM Quốc Tế Dệt May Việt Nam

Địa chỉ: 18 Tăng Nhơn Phú, Phường Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Email:  info@sangiaodichdetmay.vn

Hotline: 0978 609 779

Bất kỳ thành viên nào tự nguyện cung cấp thông tin cá nhân cho SGD TMĐT cũng đều có các quyền như sau:

 • Yêu cầu xem lại các thông tin được thu thập;
 • Yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung thông tin được thu thập;
 • Yêu cầu dừng việc thu thập thông tin;
 • Yêu cầu xóa các thông tin đã được thu thập.

Thành viên có thể thực hiện các quyền trên bằng cách tự truy cập vào SGD TMĐT, hoặc liên hệ với SGD TMĐT qua email hoặc địa chỉ liên lạc của văn phòng Công Ty được công bố trên SGD TMĐT.

6. PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI DÙNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA MÌNH:

 • Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu SGD TMĐT thực hiện việc này.
 • Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của SGD TMĐT. Khi tiếp nhận những phản hồi này, SGD TMĐT sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Email: info@sangiaodichdetmay.vn

 • Trường hợp SGD TMĐT được thành viên khai báo, đăng ký, hoặc cung cấp các thông tin cá nhân không chính xác hoặc không đầy đủ để xác nhận được thông tin thành viên, trong trường hợp này SGD TMĐT sẽ không thể bảo vệ được quyền bảo mật của Khách hàng theo chính sách bảo mật nêu trên, và không chịu trách nhiệm với Khách hàng về việc rò rỉ, hoặc thất thoát những thông tin đó.
 • SGD TMĐT cam kết sẽ bảo mật các thông tin cá nhân của khách hàng, sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà khách hàng cung cấp cho website trong quá trình sử dụng được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép. Mọi biện pháp cần thiết sẽ được thực hiện bởi SGD TMĐT để ngăn ngừa các hành vi sau:
 • Đánh cắp hoặc tiếp cận thông tin trái phép;
 • Sử dụng thông tin trái phép;
 • Thay đổi, phá hủy thông tin trái phép.

Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích, phạm vi đã thông báo

 • SGD TMĐT cam kết sẽ đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân của thành viên, tuyệt đối không mua bán, trao đổi thông tin khách hàng với bên thứ 3 vì mục đích thương mại. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.
 • Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, thành viên gửi email khiếu nại đến email info@sangiaodichdetmay.vn hoặc gọi điện thoại tới số hotline 0978 609 779 để khiếu nại và cung cấp chứng cứ liên quan tới vụ việc. Sàn SGD TMĐT cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức hoặc muộn nhất là trong vòng 3 ngày làm việc (trừ thứ 7 và chủ nhật) kể từ thời điểm nhận được khiếu nại.
 • Toàn bộ chính sách nêu trên đều được thông báo đến khách hàng trước khi thực hiện việc đăng ký làm thành viên.