SANGIAODICHDETMAY.VN - Lượt truy cập: 10,312
0978609779
SANGIAODICHDETMAY.VNLượt truy cập: 10,312

ĐĂNG THÔNG TIN

Quy trình dành cho Bên cần bán / cần mua – sau đây gọi là “thành viên”:
• Để thực hiện việc đăng thông tin của mình lên SANGIAODICHDETMAY.VN, thành viên vào phần "Đăng ký" click vào đây hoặc tại trang chủ của SANGIAODICHDETMAY.VN để đăng ký trở thành thành viên.

• Sau khi đăng ký xong hệ thống sẽ tự động chuyển vào trang Quản lý tài khoản

• Thành viên phải điền đầy đủ " Thông tin tài khoản" để hoàn thành việc đăng ký trước khi đăng sản phẩm

• Vào mục Sản phẩm sẽ hiển thị (menu bên trái), thành viên có thể đăng sản phẩm cần bán/ cần mua và quản lý sản phẩm mình đã đăng

• Ban Quản trị sẽ duyệt nội dung sản phẩm/ dịch vụ trước khi hiển thị chính thức trên SANGIAODICHDETMAY.VN

• Chi phí đăng thông tin vui lòng xem tại đây